Interview R.Rougan

 

Roger Rougan – Atelier 1992 – Toulouse

Roger Rougan – 1994